نرم افزار مدیریت مطب تخصصی زنان و زایمان به همراه نوبت دهی اینترنتی

نرم افزاری تحت وب جهت مدیریت مطب پزشکان (ثبت و نگهداری اطلاعات بیمار، نسخ پزشک و پذیرش بیماران و بایگانی پرونده انها و نوبت دهی اینترنتی) طراحی شده است.

امکانات نرم افزار