نرم افزار مدیریت مطب تخصصی زنان و زایمان به همراه نوبت دهی اینترنتی

 1. سیستم رزرو نوبت اینترنتی جهت تاریخ و ساعت دلخواه
 2. معرفی پزشک و تعیین روزها و ساعات کاری
 3. امکان تعریف تعداد نامحدود کاربر
 4. مشخص کردن محدوده دسترسی کاربران
 5. معرفی انواع بیمه ها و تعرفه های آنها به ازای خدمات مختلف
 6. پذیرش بیماران به صورتی کاملا شماتیک و آسان
 7. امکان تشکیل پرونده برای بیماران با ذکر مشخصات فردی و بیمه ای و امکان ویرایش ان
 8. نگهداری مشخصات دفترچه بیمه بیمار در مراجعه اول و عدم نیاز به تایپ مجدد مشخصات در مراجعات بعدی
 9. ویزیت روزانه و ثبت تشخیص پزشک و داروهای تجویز شده و ارشیو معالجات برای هر بیمار
 10. امکان ثبت تصاویر انواع ازمایشات
 11. امکان ثبت هزینه های دریافتی اعم از هزینه ویزیت.سرویسها و خدمات ارائه شده
 12. امکان کنسل کردن نوبت بیمار
 13. امکان برگشت دادن هزینه بیمار
 14. امکان پشتیبان گیری از اطلاعات
 15. امکان ارسال اس ام اس به تعدادی بیمار جهت یادآوری و یا کنسل کردن نوبت
 16. امکان گزارش گیری از بیماران ویزیت شده توسط پزشک و حسابهای مالی مطب