کلمات کلیدی

کلمات کلیدی یا کلیدواژه ها یا به قولی Keyword ها باعث بالا رفتن میزان ترافیک وب سایت شما می شوند و در این شکی نیست. اگر بتوانید کلمات کلیدی درست و صحیح برای وب سایت و صفحات آن انتخاب کنید باعث جذاب تر شدن نتیجه و جستجوی های وب سایت می شوید ، با اینکار کاربران می توانند به راحتی وب سایت شما را پیدا کنند و نتیجه دلخواه خود را بدست بیاورند. علاوه بر همه اینها ، انتخاب کلیدواژه های درست باعث بالا رفتن رتبه بندی یا رنکینگ و ترافیک وب سایت شما خواهد شد ، توجه کنید که بهترین روش SEO و بهترین عملیات سئو در نهایت عملیاتی است که باعث رضایت کاربران آن صفحه وب سایت شود بنابراین به هیچ عنوان سعی در گول زدن و تقلب کردن در این حوزه نکنید و مطالب و کلید واژه های خود را بصورت واقعی و بر اساس محتوای مرتبط ایجاد کنید